VÝVOZ ŽUMPY LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

ČERPANIE, ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADOVÝCH VÔD ZO ŽÚMP A SEPTIKOV V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

 

Žumpy i septiky je potrebné odčerpávať v pravidelných intervaloch, ich neodčerpanie často vedie k ohrozeniu verejného zdravia a nákladným opravám. K spätnému toku odpadových vôd dochádza, keď dôjde k narušeniu enzýmov zodpovedných za štiepenie tuhých látok, a preto sa v septiku/žumpe hromadí viac tuhých látok. To vedie k preplneniu nádrží, uvoľňovaniu zápachu toaliet, odtokov drezov a umývadiel, a následne k pomalému odtoku odpadu. Je možné, že tuhé látky z nečerpaného systému môžu prúdiť priamo do odtokového poľa, čo vedie k tomu, že sa tuhý ľudský odpad, potravinový odpad a iné druhy odpadov spláchnu do zeme ako podzemná voda.

Naša spoločnosť zabezpečuje čerpanie, odvoz a likvidácie odpadových vôd zo žúmp, septikov a bazénov, či odčerpávanie kalov zo septikov a zatopených priestorov v Liptovskom Mikuláši a okolí.

 

vývoz žúmp Liptovský Mikuláš

VYŤAHOVANIE ŽUMPY LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Kontrola nádrží a žúmp by mala byť vykonaná každý rok, aby sa zistilo, či nedošlo k poškodeniu nádrže a potrubí a neprišiel vhodný čas na ich odčerpanie. Neodporúčame čakať, kým sa žumpa či septik stanú verejným nebezpečenstvom, ideálnym riešením je pravidelná kontrola, v rámci ktorej Vám odborník skontroluje hladinu kalu, účinnosť veľkosti nádrže, či jej poškodenia. Akonáhle hladiny prekročia 25 % až 35 % celého objemu nádrže, pracovník odporučí čerpanie. Práve vďaka pravidelným kontrolám si budete vždy istí, kedy je potrebné vašu nádrž odčerpať. Vyvarujete sa tak finančne nevýhodným opravám, ktoré by v dôsledku zanedbania čerpania žumpy mohli vzniknúť.

Naša spoločnosť zabezpečuje vývoz odpadových vôd zo žúmp a septikov a ich následnú likvidáciu s vystavením dokladu o zneškodnení odpadu. V prípade, že máte záujem o naše služby alebo potrebujete svoj problém prekonzultovať s profesionálmi, neváhajte nás kontaktovať.

 

vývoz septikov Liptovský Mikuláš

ČERPANIE ŽUMPY LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Ak nie je nádrž odčerpaná, usadzujú sa v nej pevné látky a zadržiavacia kapacita nádrže sa zníži. Nakoniec sa tuhé látky dostanú do potrubia, napojeného do odtokového poľa, a spôsobia upchatie. Keď sa potrubie odtokového poľa upchá, môžu majitelia domov spozorovať tieto znaky:

 

 

Už za veľmi krátky čas sa môžu tieto problémy rapídne zhoršiť. V týchto prípadoch sa odporúča osloviť profesionálov, ktorí sa postarajú o odborné a bezpečné odčerpanie septiku.

 

Kontaktujte nás