vyťahovanie žumpy Liptovský Mikuláš

profesionálne vyťahovanie septikov a
žúmp v Liptovskom Mikuláši a okolí

VYŤAHOVANIE ŽUMPY LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Za odpadovú vodu a jej likvidáciu zodpovedá jej producent. Nelegálne vypúšťanie odpadových vôd zo žúmp do voľnej prírody má za následok ohrozenie všetkých zložiek životného prostredia – vody, pôdy, vzduchu a bioty, ale i porušovanie zákonov. Likvidácia odpadových vôd zo žúmp spôsobmi, ktoré neohrozujú životné prostredie, je jednou z možností ochrany vodných zdrojov. Povinnosti ako nakladať s odpadovými vodami určuje zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a jednoznačne zakazuje vypúšťať obsah žump do povrchových či podzemných vôd.

Kontrola nádrží a žúmp by mala byť vykonaná každý rok, aby sa zistilo, či nedošlo k poškodeniu nádrže a potrubí a neprišiel vhodný čas na ich odčerpanie. Neodporúčame čakať, kým sa žumpa či septik stanú verejným nebezpečenstvom, ideálnym riešením je pravidelná kontrola, v rámci ktorej Vám odborník skontroluje hladinu kalu, účinnosť veľkosti nádrže, či jej poškodenia. Akonáhle hladiny prekročia 25 % až 35 % celého objemu nádrže, pracovník odporučí čerpanie. Práve vďaka pravidelným kontrolám si budete vždy istí, kedy je potrebné vašu nádrž odčerpať. Vyvarujete sa tak finančne nevýhodným opravám, ktoré by v dôsledku zanedbania čerpania žumpy mohli vzniknúť.

Jedným zo spôsobov ako správne zlikvidovať odpadové vody zo žúmp je zveriť túto činnosť odborníkom. Naša spoločnosť zabezpečuje vývoz odpadových vôd zo žúmp a septikov a ich následnú likvidáciu s vystavením dokladu o zneškodnení odpadu. V prípade, že máte záujem o naše služby alebo potrebujete svoj problém prekonzultovať s profesionálmi, neváhajte nás kontaktovať.

 

Mám záujem o služby